Oferta

Nasza oferta obejmuje obsługę firm w następujących zakresach:


Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

-Ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług

-Ewidencja środków trwałych

-Ewidencja wyposażenia

-Obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli

-Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ksiąg handlowych

-Wszystkie ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług)

-Rozliczenie właścicieli

-Obsługa pracowników

-Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

-Ewidencji przychodów

-Karty podatkowej

-Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług

-Obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli

-Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo płacowa

-Listy płac

-Imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)

Deklaracje i rozliczenia ZUS

Naliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11)

Przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia

Inne czynności

-pomoc w pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

-pomoc w pozyskaniu funduszy na rozwój firmy

-pomoc w przygotowaniu firmy do badania przez Biegłego Rewidenta

-wyprowadzanie zaległości

-pomoc przy certyfikacji firmy w systemie FSC CoC

-analizy i audyt finansowy

-tworzenie polityki rachunkowości, instrukcji, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych firmy

-pomoc w egzekucji należności w postępowaniu uproszczonym

-pomoc w stworzeniu strony internetowej, ulotek i wizytówek