Cennik 

Ceny naszych usług są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji.  


Nasze honorarium uzależnione jest przede wszystkim od:

  • rodzaju ewidencji księgowej
  • rozmiaru oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej
  • liczby zatrudnionych pracowników
  • ilości dokumentów księgowych


Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem. Ulega ona zmianie , gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

 

Nasze ceny są konkurencyjne


W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.